Comparing the methods in determining residual life on the basis of creep tests of low-alloy Cr-Mo-V cast steels operated beyond the design service life
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING (35pkt w roku publikacji)
ISSN
0308-0161
EISSN
Wydawca
ELSEVIER SCI LTD
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
1-6
Numer tomu
152
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
Creep test
T-piece of steam piping
Residual life
pl
próba pełzania
trójnik rurociągu pary
trwałość resztkowa
Streszczenia
Język
en
Treść
The method for assessing residual life and disposable residual life of the material of Cr-Mo-V low-alloy cast steel elements after long-term service under creep conditions is presented in the paper. The research included performing the tests, in literature referred to as the short-term creep tests, at the constant level of stress of the test corresponding to the operating one and, at the temperature higher than the preset design one, as well as the creep tests with and without the measurement of elongation during the test. The test results presented in the paper confirmed the possibility of applying the short-term creep tests and the tests with elongation measurement in order to determine the time of further safe service of the material of elements after long-term operation made of low-alloy Cr-Mo-V cast steel types.
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono sposób oceny trwałości resztkowej i rozporządzalnej trwałości resztkowej materiału elementów po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania wykonanych z niskostopowych staliw Cr-Mo-V. Wykonano określane w literaturze jako skrócone próby pełzania prowadzone przy stałym poziomie naprężenia badania odpowiadającym roboczemu oraz temperaturze wyższej od zadanej obliczeniowej oraz próby pełzania bez i z pomiarem wydłużenia w czasie trwania próby. Przedstawione w pracy wyniki badań potwierdziły możliwość zastosowania skróconych prób pełzania oraz prób z pomiarem wydłużenia w wyznaczeniu czasu dalszej bezpiecznej pracy materiału elementów po długotrwałej eksploatacji wykonanych z niskostopowych staliw Cr-Mo-V.
Cechy publikacji
discipline:Energetyka
discipline:Inżynieria materiałowa
discipline:Energetics
discipline:Materials science
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:814683
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych