Panslawistyczne echa w powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Humanistycznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Tożsamość ukraińska wobec przemian XVII-XXI wieku
Data publikacji
2017
ISBN
9788380615441
Wydawca
Wydawnictwo KUL
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Panslawistyczne echa w powieściach historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
73-84
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,54
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
EN
Treść
In the mid-nineteenth century the idea of the unity of the Slavs – threatened by the expansion of Germany, Austria-Hungary, Turkey and half-Asiatic Russia – was born. Pan-Slavic ideas were reflected in literary works of that time. Józef Ignacy Kraszewski in his numerous historical novels in varying degrees, expressed approval for the cooperation of the Slavic nations. The greatest achievements in the past and the best chance of realization of this idea in the future he saw in cooperation between Poles and Ruso-Ukrainians.
Język
PL
Treść
W połowie XIX wieku narodziła się idea jedności Słowiańszczyzny zagrożonej ekspansją Niemiec, Austro-Węgier, Turcji i pół-azjatyckiej Rosji. Idee pansłowiańskie znajdowały swe odbicie w ówczesnej twórczości literackiej. Józef Ignacy Kraszewski w swoich licznych powieściach historycznych w różnym stopniu wyrażał aprobatę dla współpracy narodów słowiańskich. Największe osiągnięcia w przeszłości i największą szansę urzeczywistnienia tej idei w przyszłości widział we współpracy Polaków i Ruso-Ukraińców.
Inne
System-identifier
126993