Jadwiga Winklerowa (1920-1987) – twórczyni wrocławskiej medycyny fizykalnej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Acta Medicorum Polonorum (3pkt w roku publikacji)
ISSN
2083-0343
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
65-83
Numer tomu
7
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.80
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
balneologia
historia polskiej medycyny fizykalnej
historia medycyny wrocławskiej
en
balneology
history of Polish physical medicine
history of Wroclaw medicine
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedstawiono drogę życiową, zawodową i naukową Jadwigi Winklerowej (1920-1987), znanego wrocławskiego lekarza specjalisty balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, internisty i reumatologa, pionierkę lecznictwa fizykalnego we Wrocławiu. Na wstępie ukazano jej działalność konspiracyjną w czasie drugiej wojny światowej. Była kierownikiem przychodni fizykoterapii i balneoklimatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, konsultantem wojewódzkim do spraw medycyny fizykalnej i balneoklimatologii dla Wrocławia i województwa wrocławskiego, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej. Od podstaw stworzyła Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej, piastując stanowisko przewodniczącej do końca swoich dni. Wyspecjalizowała z medycyny fizykalnej ponad trzydziestu lekarzy różnych specjalności, niezliczone rzesze techników fizjoterapii. Współpracowała z uzdrowiskami Dolnego Śląska, organizowała liczne naukowe konferencje i sympozja. Znana jest jej działalność filantropijna. Była lekarzem o wysokim morale.
Język
en
Treść
The professional and scientific career of Jadwiga Winklerowa (1920-1987), a well known Wroclawphysician specialist in balneoclimatology and physical medicine, internist and rheumatologistand a pioneer in physical medicine in Wroclaw is presented widely in this memoir. Her underground activitiesduring the Second World War is showed at the outset. She was the head of the physiotherapyand balneoclimatology outpatients clinic of the Provincial Regional Hospital in Wroclaw, the regionalconsultantfor physical medicine and balneoclimatology for Wroclaw and the Wroclaw province, a memberof the Board of Directors of the Polish Society of Balneology, Bioclimatology and PhysicalMedicine.The Wroclaw Branch of the Polish Society of Balneology, Bioclimatology and PhysicalMedicinehas been created from the ground up, holding the chairmanship until the end of his days. She specializedin the physical medicine of over thirty physicians of various specialties, numerous techniciansin physical medicine. She cooperated with the spas of Lower Silesia, organized numerous scientific conferences and symposia. Her philanthropic activity is known. She was a very morale doctor.
Cechy publikacji
Historia
History
discipline:Historia
discipline:Medycyna
discipline:History
discipline:Medicine
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:871546
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych