Część II: Wytyczne postępowania w hemofilii A i B powikłanej inhibitorem czynnika VIII i IX (2 wydanie) = Part II: Guidelines on the management of Haemophilia A and B complicated by factor VIII or IX inhibitors (2nd edition)
PBN-AR
Instytucja
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Acta Haematologica Polonica (14pkt w roku publikacji)
ISSN
0001-5814
EISSN
Wydawca
ELSEVIER Sp. z.o.o.
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
137-159
Numer tomu
48
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 12
Streszczenia
Język
angielski
Treść
In this article, the Working Group for Haemostasis of the Polish Society of Haematology and Blood Transfusion updates the principles of diagnosis and treatment of haemophilia A and B complicated by factor VIII or IX inhibitors, which were published for the first time in 2008. In the first part of the Guidelines published in 2016, the management of haemophilia A and B without factor VIII and IX inhibitors was dealt with.
Cechy publikacji
rewiev
praca poglądowa
Inne
System-identifier
PX-5b3dca24d5de79ce9d025bc6
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych