BADANIA ZUŻYCIA ŚCIERNEGO NANOSTRUKTURALNEJ STALI BAINITYCZNEJ
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza (7pkt w roku publikacji)
ISSN
0137-9941
EISSN
Wydawca
Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3
Strony od-do
55-60
Numer tomu
69
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pl
odporność na zużycie ścierne
nanostrukturalna stal bainityczna
testy tribologiczne
stal wysokowytrzymała
stal trudnościeralna
en
wear resistance
nanostructured bainitic steel
tribological tests
high-strength steel
wear-resistant steel
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych odporności na zużycie ścierne nanostrukturalnej stali bainitycznej NANOS-BA® i komercyjnej stali trudnościeralnej. Opracowano metodykę przygotowania próbek z wysokowytrzymałej stali do testów w warunkach suchego tarcia posuwistego. Dla wytypowanego wariantu obróbki cieplnej stali nanostrukturalnej uzyskano istotnie wyższą odporność na zużycie ścierne w porównaniu do stali komercyjnej. Wyniki pomiarów wykazały ok. 3-krotnie wyższą odporność na zużycie ścierne stali NANOS BA® w porównaniu do stali trudnościeralnej o twardości 600 HB i ok. 15-krotnie wyższą w porównaniu do stali trudnościeralnej o twardości 500 HB.
Język
en
Treść
The article presents the results of a comparative examination of abrasive wear resistance of nanostructured bainitic steel (NANOS-BA®) and commercial wear resistant steel. A method of sample preparation for high-strength NANOSBA ® steel was developed for dry sliding friction tests. Examination results for the newly developed variant of heat treatment of nanostructured bainitic steel show a higher abrasive resistance than in the case of commercial wearresistant steels. Measurement results show an approx. 3 times higher resistance for the NANOS-BA® steel than the 600 HB wear-resistant steel and approx. 15 times higher than the 500 HB steel.
Cechy publikacji
Inżynieria materiałowa
Metalurgia
Materials science
Metallurgy
discipline:Metalurgia
discipline:Metallurgy
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:838472