Economic security as an incentive for contemporary management development
PBN-AR
Instytucja
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Książka
Tytuł książki
International Security and Innovation Activities: Methodology, Policy, Practice
Data publikacji
2018
ISBN
9788361429135
Wydawca
University of Bielsko Biala
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Economic security as an incentive for contemporary management development
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
25-36
Numer rozdziału
1.2
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.60
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
contempporary theories
management
economic security
international management
sustainable development
Streszczenia
Język
en
Treść
The concentration on economic security gave us a possibility to rethink the contemporary management development and separate the clue issues for which development the economic security is one of the incentives: sustainable development as parity of social, economic and environmental components, where security play important role. This ideology formatting modern background of both local and global development; changes in world market and its globalization that is facilitated the spreading technologies, information and approaches to build of internal policies. This also applies to social guarantees inside the organizations and providing the economic security for all members independently from the country or social class. Summarizing states that economic security is an incentive for contemporary management development that could not be ignored.
Cechy publikacji
discipline:Ekonomia
discipline:Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
discipline:Economics
discipline:Management – field of economics
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:872568