ANALIZY EX-POST W OCENIE EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTOWYCH INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH NA PRZYKŁADZIE INWESTYCJI DROGOWYCH, ZREALIZOWANYCH W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2005-2013
PBN-AR
Instytucja
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego (Politechnika Świętokrzyska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego, Aktualne wyzwania rozwoju transportu (8pkt w roku publikacji)
ISSN
0208-4821
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
74
Strony od-do
235-244
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
en
Treść
This article discusses reasons for ex post analyses of transport infrastructure investments, especially into rail and road transportation. Four different approaches to ex post analysis are presented. Fundamental criteria determining success or failure of a project, as well as the so-called secondary constraints on effects are discussed. Criteria for ex post analysis of transport infrastructure investments are also proposed. The theoretical discussion is illustrated with results of foreign ex post research into transport infrastructure investments and studies of selected road investments in Świętokrzyskie province.
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest prezentacja zasadności prowadzenia analiz ex post w odniesieniu do transportowych inwestycji infrastrukturalnych, szczególnie realizowanych w transporcie kolejowym i drogowym. W artykule zaprezentowano cztery różne podejścia do prowadzenia analiz ex post. Przedstawiono podstawowe kryteria określające sukces lub porażkę projektu oraz tzw. wtórne ograniczenia odnoszące się do efektów. Zaproponowane zostały także kryteria prowadzenia analiz ex post dla transportowych inwestycji infrastrukturalnych. Rozważania teoretyczne zilustrowane zostały wynikami prowadzonych za granicą badań ex post transportowych inwestycji infrastrukturalnych, a także badaniami wybranych inwestycji drogowych w województwie świętokrzyskim.
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
68030