O przyszłości społecznej odpowiedzialności biznesu – wyniki badań europejskich
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Organizacja i Kierowanie (14pkt w roku publikacji)
ISSN
0137-5466
EISSN
Wydawca
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
71-86
Numer tomu
1(175)
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,00
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Cechy publikacji
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Management – field of humanities
Management – field of economics
discipline:Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
discipline:Management – field of economics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:830129