Changing stability parameters of the ship while flooding compartments in the aspect of maritime safety
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte)
Książka
Tytuł książki
Pomorstvo, promet in logistika : zbornik referatov = Maritime, transport and logistics science : conference proceedings, 18. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti = 18th International Conference on Transport Science : ICTS 2018, 14-15 june 2018, Portorož, Slovenija [dokument elektroniczny : ICTS 2018 : maritime, transport and logistic science : conference proceedings
Data publikacji
2018
ISBN
978-961-7041-03-3
Wydawca
Faculty of Maritime Studies and Transport
Publikacja
Główny język publikacji
ENG
Tytuł rozdziału
Changing stability parameters of the ship while flooding compartments in the aspect of maritime safety
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
260-264
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.65
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
ship stability
angle of heel
safety of warship
pl
stateczność okrętu
kąt przechyłu
bezpieczeństwo okrętu
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
0000003312