Bilans handlowy a strategia rozwoju otwartego : przypadek Chin
PBN-AR
Instytucja
Wydział Finansów i Bankowości (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Studia i Prace WNEiZ US (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2450-7733
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
53
Strony od-do
75-86
Numer tomu
2
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,72
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
otwarta gospodarka
bilans płatniczy
rezerwy walutowe
międzynarodowa nierównowaga płatnicza
gospodarka światowa
angielski
open economy
balance of payments
foreign exchange reserves
payment imbalances
world economy
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem artykułu jest przedstawienie elementów strategii rozwoju otwartego ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na równowagę bilansu handlowego oraz efektywność gospodarowania i międzynarodową nierównowagę płatniczą. Problem ma istotne znaczenie dla określenia źródeł rosnącego znaczenia gospodarek wschodzących w gospodarce światowej i towarzyszących temu przemian jej struktury podmiotowej. Następstwem tego staje się przesuwanie biegunów rozwoju ze świata transatlantyckiego do Azji Wschodniej, a Chin w szczególności. Posłużenie się przykładem chińskim ma dwojaki aspekt, z jednej strony pozwala na właściwe przedstawienie istoty strategii rozwoju otwartego wraz z jej skutkami dla gospodarki ją realizującej, a także gospodarki światowej, a drugiej, pozwala na wskazanie tych elementów strategii, które mogą być zastosowane przez gospodarki dotychczas oporne na transformację, np. Koreę Północną.
Język
angielski
Treść
The aim of the article is to define the elements of the open development strategy with special reference to its impact upon rise of economic efficiency and international payment disequilibrium. The issue is of crucial importance while defining the premises and sources of the growing position of the emerging economies in the world economy and their impact upon its structural changes. It is followed by the move of the world development poles from the Transatlantic world to East Asia, China in particular. The presentation of the Chinese experience we do in this article seems to be useful in two aspect, on one hand it helps to present complex nature of the open economy strategy, and its impact both upon country in question as well as the world economy. On the other hand it can serve as a good example for the countries opposing market transformation, for instance North Korea.
Inne
System-identifier
PX-5ba8c556d5de36c2ae29148f