Wykorzystanie układu IL/scCO2 w procesach katalitycznych
PBN-AR
Instytucja
Centrum Zaawansowanych Technologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Chemia, część I
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-942083-6-3
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Wykorzystanie układu IL/scCO2 w procesach katalitycznych
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
106-114
Numer rozdziału
13
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
polski
Zielona Chemia
ciecze jonowe
nadkrytyczny CO2
ekstrakcja
Streszczenia
Język
polski
Treść
W przeglądzie literaturowym opisane zostało wykorzystanie układu ciecz jonowa/nadkrytyczny CO2 w wybranych procesach katalitycznych - okresowych i przepływowych. Omówiono fizykochemiczne właściwości tego układu, kładąc nacisk na charakteryzujące go unikatowe cechy. Przedstawiono także opisane na przestrzeni ostatnich lat możliwości rozdziału mieszanin poreakcyjnych z wykorzystaniem CO2.
Cechy publikacji
monografia naukowa
Inne
System-identifier
PX-5bac3c80d5decfb297a4517c