Procesy hydrosililowania w nowoczesnycho zielonych rozpuszczalnikach
PBN-AR
Instytucja
Centrum Zaawansowanych Technologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Chemia, część I
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-942083-6-3
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Procesy hydrosililowania w nowoczesnycho zielonych rozpuszczalnikach
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
80-88
Numer rozdziału
10
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
polski
hydrosililowanie
Zielona Chemia
kata]izahomogeniczna
glikol polietylenowy (PEG)
ciecz jonowa (IL)
nadkrytyczny dwutlenek węgla (scCO2)
Streszczenia
Język
polski
Treść
Alternatywne rozpuszczalniki takie jak woda, ciecze jonowe (ILs), ciekłe, biodegradowalne polimery np. glikole polietylenowe (PEG) oraz nadkrytyczny dwutlenek węgla (scCO2) cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród badaczy i z powodzeniem zastępują miejsce powszechnie stosowanych rozpuszczalników organicznych. Związki te są obiecującymi rozpuszczalnikami dla katalizy homogenicznej, której udział w przemyśle z powodu m.in. problemów z rozdziałem katalizatora od produktów, jest niewielki. W niniejszym przeglądzie literaturowym opisano wybrane przykłady reakcji hydrosililowania prowadzonych w zielonych mediach, stanowiących alternatywę dla obecnie stosowanych układów katalitycznych.
Cechy publikacji
monografia naukowa
Inne
System-identifier
PX-5bac37e8d5decfb297a45179