Metody syntezy alkenylosilseskwioksanów oraz sferokrzemianów
PBN-AR
Instytucja
Centrum Zaawansowanych Technologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce, Chemia, część I
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-942083-6-3
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Metody syntezy alkenylosilseskwioksanów oraz sferokrzemianów
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
89-97
Numer rozdziału
11
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
polski
poliedryczne oligosilseskwioksany
hydrosililowanie
metateza krzyżowa
sililujące sprzęganie
reakcja Wittiga
Streszczenia
Język
polski
Treść
Alkenylosilseskwioksany oraz sferokrzemiany zawierają w swych cząsteczkach nienasycone wiązania podwójne oraz zdolne do dalszych przekształceń grupy funkcyjne. Sprawia to, że są one reaktywne w procesach addycji, a także mogą być wykorzystane jako bloki budulcowe w syntezie n-sprzężonych układów mało- oraz wielkocząsteczkowych, znajdujących zastosowanie np. jako materiały przewodzące, organiczne (OLED) oraz polimerowe (PLED) diody emitujące światło. Przegląd literaturowy opisuje najnowsze bądź jedyne doniesienia dotyczące metod syntezy alkenylosilseskwioksanów oraz sferokrzemianów jakimi są: hydrosililowanie, metateza krzyżowa, sililujące sprzęganie, reakcja Wittiga oraz Hecka.
Cechy publikacji
monografia naukowa
Inne
System-identifier
PX-5bac3979d5decfb297a4517a