O znaczeniach nazwy złożonej bezpieczeństwo
PBN-AR
Instytucja
Wydział Cybernetyki (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Studia Bezpieczeństwa Narodowego (6pkt w roku publikacji)
ISSN
2082-2677
EISSN
Wydawca
Wojskowa Akademia Techniczna
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
12
Strony od-do
17-45
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
analityka
nazwa
semantyka
semiotyka
pragmatyka
definicja
bezpieczeństwo.
Streszczenia
Język
pl
Treść
Autor stara się rozwikłać dylemat związany z realnym i etymologicznym pojmowaniem bezpieczeństwa, jego konwencjonalnym i często polisemantycznym definiowaniem, a naturalnym i istotowym określaniem. W rozwikłaniu tym wskazuje na dwa rodzaje nazw wyróżniane już przez Platona i Arystotelesa, a mianowicie : konwencjonalne i naturalne. Stąd analityka semantyczna i objaśnienie pomieszczone w następnych częściach wywodu dotyczą znaczenia: konwencjonalnego nazwy złożonej bezpieczeństwo, naturalnego tej nazwy w języku polskim i nie tylko w języku polskim. Konkluzją wywodu są konstatacje wskazujące, z jednej strony, na nietrafne i konwencjonalne określenia bezpieczeństwa – najczęściej brak zagrożeń − z drugiej zaś na trafne i naturalne – raczej przez lub za pomocą pieczy, kontroli i troski. Te ostatnie mają umocowanie etymologiczne i semantyczne w archaicznej nazwie występującej w języku polskim, a mianowicie: przez bezpieczeństwo. Również osadzenie znaczenia nazwy bezpieczeństwo w łacińskim securitas (se – każdy; cura – piecza) znaczy każdą pieczę, nadzór i kontrolę oraz dbałość. Stąd rekomendacja dla takiej naturalnej i trafnej definicji nazwy bezpieczeństwo, która głosi, że jest ono takim stanem rzeczy, którego specyfiką jest piecza, troska i kontrola oraz dbałość. W przeciwieństwie do tej naturalnej definicji, konwencjonalne określenia bezpieczeństwa identyfikują tę nazwę złożoną z brakiem zagrożeń, chociaż może z czymkolwiek, np. pewnością lub niezawodnością albo stabilnością itp. Słowa kluczowe: analityka, nazwa, semantyka, semiotyka, pragmatyka, definicja, bezpieczeństwo.
Cechy publikacji
Nauki o bezpieczeństwie
Security studies
discipline:Nauki o bezpieczeństwie
discipline:Security studies
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:878499