Skuteczność optymalizacji wielkości próby i czasu prowadzonych badań na podstawie badań grupy Lepidoptera
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki przyrodnicze. Część III
Data publikacji
2018
ISBN
9788365677938
Wydawca
Młodzi Naukowcy
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Skuteczność optymalizacji wielkości próby i czasu prowadzonych badań na podstawie badań grupy Lepidoptera
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
16-21
Numer rozdziału
2
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
metodologia badań
monitoring
Macrolepidoptera
estymacja
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
VI Ogólnokrajowa Konferencja
Nazwa konferencji
VI Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce Badania i Rozwój
Początek konferencji
2017-11-17
Koniec konferencji
2017-11-17
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
pl
Treść
Głównym celem badań było wstępne określenie teoretycznej optymalnej wielkości próby służącej oszacowaniu całkowitej liczby gatunków w terenowych badaniach lepidopterologicznych na podstawie wykonanych badań terenowych oraz ich późniejszej analizie i symulacji. Otrzymany wynik optymalnej wielkości próby może być pomocny w przyszłych badaniach, wskazując ile pobierać prób i jaka jej wielkość musi zostać osiągnięta, w zależności od dokładności oczekiwanego wyniku. Taki wynik może być również pomocny w zoptymalizowaniu wielkości próby celem oszacowania bogactwa gatunkowego. To wszystko znacznie zmniejsza koszty oraz czas prowadzenia badań terenowych i tym samym daje optymalny pogląd na ocenę lokalnej bioróżnorodności w badaniach porównawczych. Badania te prowadzono w północno-wschodniej Polsce, w miejscowości Plewki w latach 2008-2009. Do odłowu fauny Lepidoptera użyto samołówek świetlnych z żarówką rtęciowo-żarową. W sumie zebrano 6761 osobników, 242 gatunki w 35 próbach.
Cechy publikacji
discipline:Ekologia
discipline:Ecology
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:877306