Institutional and systemic determinants of the development of business entities in the market of accommodation and catering services
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Economic and Regional Studies (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2083-3725
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1
Strony od-do
109-117
Numer tomu
11
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
company
accommodation and catering services
development
institutional and systemic environment
pl
przedsiębiorstwo
usługi noclegowe i gastronomiczne
rozwój
otoczenie instytucjonalno-systemowe
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Subject and purpose of work: The aim of this article is to determine the influence of the institutional and systemic environment on the development of enterprises providing accommodation and catering services in Lublin province. Materials and Methods: The direct questionnaire and computer-assisted method of data collection CAWI were used to carry out research. Results: The research conducted in 2007 and 2013 shows that there was a positive change in the institutional and systemic environment, with improved access to capital and EU aid programs, along with government policy, local government policy and promotion, as well as tourism and business development organizations. Conclusions: Entrepreneurs expect greater involvement of the state in activities that encourage the increase of the competitiveness of enterprises. The issue of simplifying the tax system and reducing the existing taxes is particularly important. Przedmiot icele pracy: Celem artykułu jest określenie wpływu otoczenia instytucjonalno-systemowego na rozwój przedsiębiorstw świadczących usługi noclegowe i gastronomiczne na obszarze województwa lubelskiego. Materiały i metody: Do realizacji badań wykorzystano ankietę bezpośrednią oraz metodę wspomaganego komputerowo wywiadu CAWI. Wyniki: Przeprowadzone w 2007 i 2013 roku badania wskazują, że w otoczeniu instytucjonalnosystemowym doszło do pozytywnych zmian związanych z poprawą dostępności do kapitału i programów pomocowych UE, polityką rządu, polityką i promocją samorządów, działalnością organizacji wspierających rozwój turystyki i przedsiębiorczości. Wnioski: Przedsiębiorcy oczekują większego zaangażowania państwa w działania inspirujące wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Szczególnie istotna wydaje się kwestia uproszczenia systemu podatkowego oraz obniżenia obowiązujących podatków
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000035579
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych