Kodeks drogowy jako instrument amnestii zbrodniarzy hitlerowskich
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (do 30.09.2019) (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Dzieje Najnowsze (10pkt w roku publikacji)
ISSN
0419-8824
EISSN
2451-1323
Wydawca
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2
Strony od-do
119-132
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
przedawnienie zbrodni narodowosocjalistycznych
kodeks drogowy
zbrodniarze III Rzeszy
amnestia
praktyka sądownicza w Niemczech
Bundestag
angielski
statute of limitations for prosecutions of national socialist crimes
rules of the road
war criminals of the Third Reich
amnesty
judicial practice in Germany
Bundestag.
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
2018-01-01
Streszczenia
Język
polski
Treść
Ukaranie narodowosocjalistycznych zbrodniarzy napotykało w Republice Federalnej wielkie opory. Wywoływało także polityczne spory. Wskutek skutecznej inicjatywy ustawodawczej 10 V 1968 amnestionowani zostali ostatecznie wszyscy funkcjonariusze aparatu terroru, którzy wydawali zbrodnicze rozkazy zza biurka. Fakt ten zarówno w polskich mediach, jak i historiografi i nie został w ogóle zarejestrowany. Emocjonowano się natomiast dyskusjami wokół nieprzedawniania zbrodni hitlerowskich, które były już tylko farsą odgrywaną przed międzynarodową opinią publiczną.
Język
angielski
Treść
The punishment of national socialist criminals met in the Federal Republic of Germany with great reluctance. It also caused political controversies. Due to a successful legislative action, on 10 May 1968 all functionaries of the terror apparatus who were issuing criminal orders from behind the desk, were granted amnesty. The fact was not noticed either by the Polish press or in the Polish scholarly literature on the subject, while tremendous excitement was mounted by discussions about no statute of limitations for prosecutions of the offenses of Nazi genocide, which degenerated into farce played for the international audience.
Inne
System-identifier
PX-5bbc6af5d5de4efa5a653b18
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych