Konsekwencje systemu wyborczego do miejskich samorządów w Polsce – wybrane problemy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Politologii i Dziennikarstwa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Acta Politica Polonica (9pkt w roku publikacji)
ISSN
2451-0432
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
nr 3(41)
Strony od-do
31-54
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Słowa kluczowe
polski
wybory samorządowe,
burmistrz,
prezydent miasta,
rada,
radni,
jednomandatowe okręgi wyborcze
angielski
local government elections,
mayor,
council,
councilors,
one-way electoral districts
Streszczenia
Język
polski
Treść
Autorki artykułu skoncentrowały się na pojawiających w polskich miastach konsekwencjach obowiązującego systemu wyborczego. Po pierwsze, zwrócono uwagę na wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych i obserwowanych w związku z tym problemów. Po drugie, omówiono skutki tzw. modelu prezydenckiego w miastach, tj. silnej pozycji burmistrza/prezydenta i w konsekwencji słabości rady, w szczególności odniesiono się do relacji między przedstawicielskimi organami władzy w przypadku braku większościowego poparcia dla burmistrza/prezydenta w organie stanowiąco-kontrolnym. Po trzecie, przeanalizowano zalety i wady planowanego ograniczenia liczby kadencji burmistrzów/prezydentów miast.
Inne
System-identifier
PX-5af953f7d5de27e08bae3dfc
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych