Degradacja struktury żarowytrzymałych stali austenitycznych
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej (4pkt w roku publikacji)
ISSN
0013-7294
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, Zakład Wydawniczy Energetyka
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
11(761)
Strony od-do
727--730
Numer tomu
70
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
pl
mikrostruktura żarowytrzymałych stali austenitycznych
mechanizmy degradacji mikrostruktury
en
microstructure of heat-resistant austenitic steels
the mechanisms of degradation of the microstructure
Streszczenia
Język
pl
Treść
Na podstawie badań własnych oraz danych literaturowych przedstawiono i scharakteryzowano wstępnie główne mechanizmy degradacji mikrostruktury żarowytrzymałych stali austenitycznych. Szczególną uwagę zwrócono na procesy wydzieleniowe zachodzące w czasie eksploatacji i ich wpływ na zmiany w mikrostrukturze i właściwościach użytkowych.
Język
en
Treść
The paper presents and pre-characterises the main mechanisms of degradation of the microstructure of heat-resistant austenitic steels on the basis of the independent study and literature data. Special attention is given to the precipitation processes running during the service and their influence on the changes in the microstructure and functional properties.
Cechy publikacji
Elektrotechnika
Energetyka
Electrical engineering
Energetics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:876010