Budżet partycypacyjny w kształtowaniu wspólnej przestrzeni lokalnej - potencjał edukacyjny i inspiracje pedagogiczne
PBN-AR
Instytucja
Wydział Pedagogiczny (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
PEDAGOGIKA SPOŁECZNA (11pkt w roku publikacji)
ISSN
1642-672X
EISSN
Wydawca
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
3 (65)
Strony od-do
37-54
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.20
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
Budżet partycypacyjny
pedagogika społeczna
demokracja
uczestnictwo
wspólnota
uczenie się
zaangażowanie.
Streszczenia
Język
pl
Treść
Autorzy ukazują, że nawet w działaniach tak pozornie niepedagogicznych jak budżet partycypacyjny (obywatelski) można odnaleźć wartości edukacyjne. Dostrzegają w nim potencjalny mechanizm wychowywania w demokracji – przez dialog i współdziałanie. Budżet partycypacyjny stanowi bowiem okazję do uczenia się obywatelskiej aktywności, a udział w podejmowaniu decyzji o spożytkowaniu funduszy publicznych wzmacniania kompetencje obywatelskie wszystkich uczestników procesu. Autorzy podkreślają, że budżet partycypacyjny można postrzegać jako sferę oświaty, w której różne grupy wiekowe uczą się korzystając z własnych doświadczeń. Nie bez znaczenia jest również fakt, że może pełnić on funkcję demokratyzowania władz – uczenia się przez urzędników, decydentów, liderów społecznych otwierania kręgu reprezentacji. Autorzy zwracają jednocześnie uwagę na ograniczenia i zagrożenia edukacyjne tego zjawiska. Analizując literaturę przedmiotu i dyskusje publiczne na temat sił i słabości budżetowania partycypacyjnego na świecie dochodzą do wniosku, że sukces we wdrożeniu idei budżetu obywatelskiego zależy od następujących warunków: 1) prawa i innych przepisów umożliwiających wdrażanie budżetu partycypacyjnego; 2) postawy korpusu urzędniczego miast, gmin, osiedli mieszkaniowych, czyli od woli władz administracyjnych do podzielenia się swoimi uprawnieniami; 3) wiedzy obywateli o procesach decyzyjnych, przepisach i warunkach fnansowych miasta/gminy/osiedla; 4) motywacji mieszkańców do czynnego udziału w budżetowaniu partycypacyjnym, albowiem bez aktywnych obywateli, żadne inicjatywy władz nie będą zrealizowane. Zachęcają pedagogów do współdziałania i wspierania emancypacji obywateli w realizacji praw do współdecydowania o ich lokalnym środowisku i budowaniu wspólnoty.
Cechy publikacji
Pedagogika
Nauki o rodzinie
Pedagogy
Family studies
discipline:Pedagogika
discipline:Pedagogy
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:852459