Analiza poziomów emisji NH3 i LZO w trakcie doświadczalnego suszenia paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpieczne
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1899-3230
EISSN
Wydawca
Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
31
Strony od-do
41-50
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
polski
paliwa alternatywne
suszenie paliw
emisja NH3
emisja LZO
angielski
alternative fuels
fuel drying
NH3 emission
VOC emission
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
2018-06-29
Streszczenia
Język
polski
Treść
Przeprowadzono badania dwóch próbek paliw alternatywnych wytworzonych na bazie odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne oraz na bazie odpadów komunalnych pod kątem emisji amoniaku i lotnych związków organicznych z procesu ich suszenia. Badania wykonano w suszarni laboratoryjnej dla różnych temperatur i natężeń przepływu czynnika suszącego. Uzyskane wyniki odniesiono do wartości dopuszczalnych zawartych w BAT dla tego procesu. Wyniki badań koncentracji LZO i amoniaku w gazach odlotowych za suszarnią nie przekraczają wielkości emisji podanych w BAT.
Język
angielski
Treść
Two samples of alternative fuels made on the basis of non-hazardous indus-trial waste and based on municipal waste in terms of ammonia emissions and volatile organic compounds from the drying process were tested. The tests were carried out for different conditions in terms of temperature and flow rate of the drying agent. The results obtained were referred to the limit values included in BAT for this process. The test results showed that in no case do they exceed the values given in BAT.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
zrecenzowano naukowo
Inne
System-identifier
PX-5b165a94d5ded09bcbe7850a