Wpływ wybranych koncepcji rekonfiguracji sieci średniego napięcia na poziom strat energii MV
PBN-AR
Instytucja
Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2353-1290
EISSN
Wydawca
Politechnika Gdańska
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
129-132
Numer tomu
53
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,15
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
sieci dystrybucyjne
automatyzacja
optymalizacja
angielski
distribution grids
automatization
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania łączników zdalnie sterowalnych do obniżenia strat energii elektrycznej w sieci SN przy uwzględnieniu dobowych zmian zapotrzebowania. Porównano wartości strat energii elektrycznej na analizowanym fragmencie sieci przy założeniu braku ingerencji dyspozytora w układ pracy sieci, rekonfiguracji sieci zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem oraz rekonfiguracji sieci w odpowiedzi na aktualne zmiany zapotrzebowania.
Język
angielski
Treść
DSOs are seeking for MV grid reliability improvements in order to decrease occurrence of power supply interruptions and improve voltage quality. As a result, the automatization of medium voltage grid is progressing. In parallel, independently from grid improvements plans, the amount of distributed generation installed power is increasing. This leads to loading and voltage variations. The inversed power flows are more common as they are depended on the correlation between demand and availability of energy source, like wind and sunshine. There is an expectation that battery energy storage and electric vehicle, new types of objects connected to power system, will have a crucial impact on the grid performance at near future. There is a need to develop smart solutions due to fact, that MV grid development is not economically effective way to deal with all new problems. The proposal of MV grid operation improvement will be presented in the article. Remote controlled switches together with measurement devices will be utilized to reconfiguration of the grid as a response to varying demand. The scheduled and on-line reconfiguration operation schemes will be taken into consideration. Finally, the grid performance for aforementioned operation schemes will be executed and compared.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-5ac5cb2dd5de32683f7a9480