Badania modelowe wpływu zimnego środowiska pracy na kształtowanie się mikroklimatu wewnątrz rękawic ochronnych zintegrowanych z pasywnym źródłem ciepła
PBN-AR
Instytucja
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra (8pkt w roku publikacji)
ISSN
1731-8645
EISSN
2449-9986
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych Sigma-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2
Strony od-do
30-36
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
rękawice ochronne
zimne środowisko pracy
pasywne źródła ciepła
mikroklimat wewnątrz rękawic
angielski
protective gloves
cold working environmen
passive heat sources
microclimate inside the glove
Streszczenia
Język
polski
Treść
Ze względu na negatywny wpływ niskich temperatur na organizm człowieka, pracownicy zatrudnieni w zimnym środowisku, powinni stosować rękawice ochronne zapewniające odpowiedni komfort cieplny. Alternatywnym rozwiązaniem podwyższającym komfort termiczny mogą być rękawice wyposażone w pasywne elementy grzejne. W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych wpływu pasywnych źródeł ciepła na kształtowanie się mikroklimatu wewnątrz rękawic ochronnych. Badania były prowadzone dla względnej wilgotności powietrza i 5 temperatur otoczenia: 10 °C, 5 °C, 0 °C, -10 °C, -15 °C.
Język
angielski
Treść
Due to the negative effects of low temperatures on the human body, employees employed in the cold environment should wear protective gloves to provide appropriate thermal comfort. An alternative solution to increase thermal comfort may be gloves with passive heating elements. The paper presents the results of model studies on the influence of passive heat sources on the formation of microclimate inside protective gloves in the temperature and relative humidity range depending on the ambient temperature (10 °C, 5 °C, 0 °C, -10 °C, -15 °C).
Inne
System-identifier
PX-5b7bcb26d5de6244fb5aebae
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych