Therapeutic potential of phages in autoimmune liver diseases
PBN-AR
Instytucja
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY (30pkt w roku publikacji)
ISSN
0009-9104
EISSN
1365-2249
Wydawca
WILEY-BLACKWELL
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1
Strony od-do
1-6
Numer tomu
192
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
hepatitis
interleukin‐10
Kupffer cells
phage
reactive oxygen species
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Autoimmune liver disease (ALD) poses a difficult medical challenge, as there is a significant number of patients in whom current therapy offers questionable or no benefit, yet its side effects may be serious, including the development of malignancy. Bacterial viruses (phages) have been recognized increasingly as immunomodulators contributing to immune homeostasis and curbing inflammation. Accumulating data suggest that phages may be useful in immunotherapy of ALD. Phages have been shown to down-regulate the expression and/or production and activity of factors associated with hepatic injury [reactive oxygen species, Toll-like receptor (TLR)-4 activation, nuclear factor kappa B (NF-κB) activation, proinflammatory and procoagulant activities of platelets] and up-regulate the expression and/or production of factors demonstrated as playing a protective role [interleukin (IL)-10, IL-1 receptor antagonist].
Cechy publikacji
artykuł przeglądowy
Inne
System-identifier
PX-5b28f424d5de79ce9d0216ca
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych