Luminescence of ZnMnTe/ZnMgTe Heterostructures with Monolayer Manganese Inclusions in ZnTe Quantum Wells and Its Behavior in a Magnetic Field
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
SEMICONDUCTORS (15pkt w roku publikacji)
ISSN
1063-7826
EISSN
1090-6479
Wydawca
MAIK NAUKA/INTERPERIODICA/SPRINGER
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
4
Strony od-do
514-518
Numer tomu
52
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Pozostali autorzy
+ 6
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XXV International Symposium “Nanostructures: Physics and Technology” : Quantum Wells, Quantum Wires, Quantum Dots, and Band Structure
Początek konferencji
2017-06-26
Koniec konferencji
2017-06-30
Lokalizacja konferencji
Saint Petersburg
Kraj konferencji
RU
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Light emission from ZnMnTe/ZnMgTe structures with the quantum wells ZnTe containing monolayer manganese inclusions and quantum wells Zn0.45Mn0.15Te were investigated under the different excitation conditions. The heavy-hole exciton σ+ and σ– magnetic components show the unusual behavior concerning their energy shifts and intensities. It is possible to explain the Zeeman splitting of the heavy exciton emission band if the following factors are taken into account. Firstly, ZnMnTe/ZnMgTe quantum well structures are of the type II due to the strains as concerns to the electron and heavy hole. Secondly, the electron and hole magnetic sublevels population is far from equilibrium due to the fast energy transfer from the electron- hole system to the 3d-shells of magnetic ions.
Język
Treść
Inne
System-identifier
PX-5b179862d5ded09bcbe785d8
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych