Badanie antymikrobiologicznych właściwości folii otrzymanych w próbach przemysłowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Przemysł Chemiczny (15pkt w roku publikacji)
ISSN
0033-2496
EISSN
Wydawca
WYDAWNICTWO SIGMA-N O T SP Z O O
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
6
Strony od-do
1322-1324
Numer tomu
96
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The plant exts. were prepd. in lab. scale, added to an nitrocelulose varnish and used for coating a polyethylene/ polyethylene terephatale film under industrial conditions (up-scaling). The coatings contg. an EtOH ext. of coconut waste showed an antimicrobial action against S. aureus cells. In contrary, the ext. of green tea supported the growth of Gram-positive cells. It showed only a low activity against E. coli. In the case of E. coli, the best results were obtained when a pepper ext. was used. The exts. were not active against B. cinerea cells.
Język
polski
Treść
Analizowano właściwości przeciwdrobnoustrojowe powlekanej folii opakowaniowej otrzymanej w próbach przemysłowych. Uzyskane w warunkach laboratoryjnych ekstrakty roślinne dodawano do lakieru nitrocelulozowego. Laminat folii PE/PET powlekano nośnikiem powłokotwórczym z ekstraktem w warunkach przemysłowych. Stwierdzono, że największą aktywnością względem komórek S. aureus charakteryzowała się powłoka zawierająca etanolowy ekstrakt z odpadu z kokosa. Dla pokrytego tą powłoką laminatu zaobserwowano spadek liczebności bakterii z 1,43E+04 do 1,95E+03 log jtk/mL. Najmniejszą aktywnością charakteryzowała się powłoka zawierająca ekstrakt z zielonej herbaty. Dla tego układu odnotowano wzrost ilości S. aureus z 1,43E+04 do 2,18E+04 log jtk/mL. Ekstrakty z zielonej herbaty znajdujące się w powłoce wykazywały najmniejszą aktywność także względem komórek E. coli. Liczba pałeczk spadła z 3,41E+06 do 6,40E+05 log jtk/mL. Najlepsze wyniki odnotowano dla ekstraktu z papryki, dla którego zaobserwowano spadek liczebności bakterii z 3,41E+06 do 3,95E+05 log jtk/mL. Żadna z powłok nie działała na B. cinerea.
Inne
System-identifier
PANEL-1002683
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych