Impact of oxygen and humidity on storage of freeze-dried Lactobacillus gasseri in relation to water activity and viability
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
World Scientific News (6pkt w roku publikacji)
ISSN
EISSN
2392-2192
Wydawca
Scientific Publishing House „DARWIN”
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
305-310
Numer tomu
81
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
freeze-drying
probiotics
water activity
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
0
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Lactic acid bacteria have shown positive health effects and are widely distributed as dry products. They are widespread applied in functional dairy products, dietary supplements and as pharmaceutical products. Freeze-drying is a process of removing water by sublimation and is one of the most effective preservation technology. The aim of the present study was to establish impact of oxygen and humidity on freeze-dried Lactobacillus gasseri during the preparation of the powder and storage time. Lyophilisate was rubbed in aerobic and anaerobic condition with low humidity. Survival test and water activity was investigated after freeze-drying and storage in two different temperatures. The preservation of bacteria was improved when after freeze-drying process lyophilisate have not contact with oxygen and humidity. Survival rates of bacteria was the highest during storage at anaerobic condition both at 4-6 °C and 25 °C. The results shown that it is sufficient to crush of freeze-dried and packaged under anaerobic conditions to achieve higher survival of bacteria.
Inne
System-identifier
PANEL-1002702