The influence of immobilization and packaging on the viability of probiotics stored at 25°C
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
World Scientific News (6pkt w roku publikacji)
ISSN
EISSN
2392-2192
Wydawca
Scientific Publishing House „DARWIN”
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
2
Strony od-do
124-143
Numer tomu
77
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
cocoa butter
probiotics
encapsulation
immobilization
packaging
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The goal of the study was to determine the influence of encapsulation, immobilization conditions and packaging on microorganisms survival. The results of the study demonstrated that L. gasseri, L. plantarum, and L. rhamnosus as probiotics could be added to food products as lyophilized cells if the end product was stored at 25 °C for no longer than 3 months. It was shown that L. plantarum and L. rhamnosus as food additives could be stored 6 months in room temperature, only if the cells were encapsulated or if the end product was packed in MAP. It was proved that the number of probiotics immobilized in the chamber was higher than the number of bacteria immobilized at aerobic conditions with higher relative humidity. Cocoa butter, presented in this study could be used as an immobilization carrier due to its hydrophobicity.
Inne
System-identifier
PANEL-1002521