Zimna plazma, jako niekonwencjonalna metoda utrwalania żywności
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego Polish Journal of Food Engineering
ISSN
2084-9494
EISSN
2300-2018
Wydawca
Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego SPOMASZ
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
4(20)
Strony od-do
28-33
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
angielski
cold plasma
low pressure cold plasma
cold atmospheric plasma
food preservation
polski
zimna plazma
zimna plazma niskociśnieniowa
zimna plazma atmosferyczna
utrwalanie żywności
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The use of cold plasma is an unconventional method of food preservation, in which ionized gas such as air, nitro-gen or argon constitutes the agent inactivating microorganism. The effectiveness of cold plasma is based on a high reactivity of the ionized gas and it does not cause thermal changes in processed material. This technology may be used for preservation of a number of food products and for packaging sterilization. In addition, it finds a range of applications in other industries, as well as in medicine and in environmental protection.
Język
polski
Treść
Zastosowanie zimnej plazmy stanowi niekonwencjonalną metodę utrwalania żywności, w której czynnikiem in-aktywującym drobnoustroje jest zjonizowany gaz, taki jak powietrze, tlen, azot czy argon. Działanie zimnej plazmy opiera się na jej wysokiej reaktywności i nie powoduje zmian cieplnych w utrwalanym surowcu. Technologia ta może być stosowana do utrwalania szeregu produktów spożywczych oraz do sterylizacji opakowań. Ponadto, znajduje ona szereg zastosowań w innych gałęziach przemysłu, w medycynie, a także w ochronie środowiska.
Inne
System-identifier
PANEL-1005363