Charakterystyka florystyczna oraz niektóre właściwości chemiczne gleby i runi łąk położonych na obszarze Natura 2000 w dolinie rzeki Parsęty w miejscowości Sulikowo
PBN-AR
Instytucja
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Łąkarstwo w Polsce / Grassland Science in Poland (7pkt w roku publikacji)
ISSN
1506-5162
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Łąkarskie
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
183-197
Numer tomu
20
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
floristic composition
soil
nutritional value
conservation values
grasslands
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The article presents the results of research on 6 objects located on extensive meadows in the valley of the river Parsęta. The soils were characterised by diverse soil moisture and floristic composition. In the conditions of the greatest humidity ((+5–24)–68 cm), communities of Phalaris arundinacea, Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, and Dactylis glomerata with Holcus lanatus were formed, and in the conditions of the lowest humidity (91 cm) were formed the communities of Anthoxanthum odoratum and Holcus lanatus and Arrhenatherum elatius with Holcus lanatus. Low content of macro- and micronutrients in the soil was reflected by the chemical composition of plant samples. The concentration of elements in the analysed samples was lower than that estimated for good fodder. The content of heavy metals in the soil and plants did not exceed the limit values.
Inne
System-identifier
PANEL-1013260