Effect of nitrogen fertilization on N20 emission in different soil reactions and grown grass species
PBN-AR
Instytucja
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH (15pkt w roku publikacji)
ISSN
1589-1623
EISSN
1785-0037
Wydawca
CORVINUS UNIV BUDAPEST
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
5
Strony od-do
6761-6777
Numer tomu
16
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
grassland
mineral fertilization
mineral and organic fertilization
Lolium perenne
Festuca pratensis
greenhouse gas
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
This research was carried out in order to determine the effect of fertilization, or lack of it, onN2O emission in different conditions of soil reaction and grown grass species. The pot experiment wasconducted in a randomized block design with three replications in 2014–2016 (Poland). Four grassspecies were grown in mineral soil under mineral or organic fertilizing (Ʃ = 150 N kg), or lack offertilization and different soil reaction. The effect of N-fertilization dose was determined, too. Thedifference of groundcover density of tested grass species was assessed. The results indicated that N2Oemission was reduced with subsequent doses by 13, 15 and 18% compared with the initial values. Theapplication of mineral fertilization caused a higher increase of the grass biomass than the use of organicfertilizer – without any marked effect of soil reaction. The N2O emission was influenced by the type anddose of nitrogen fertilization, the reaction of mineral soil and the biomass of the cultivated grasses. Withan increase in biomass of grasses, N2O emission was found to decrease, generally at neutral soil reaction.The highest groundcover density was found for Festuca pratensis and Lolium perenne, which translatedinto increased nitrogen uptake and, consequently, reduced N2O emissions. It was determined as theoptimum technique of grassland management for the reduction of N2O emission.
Inne
System-identifier
PANEL-1018572
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych