Floral and phytosociological diversity of selected lawns in the city of Szczecin
PBN-AR
Instytucja
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus (10pkt w roku publikacji)
ISSN
1644-0765
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2
Strony od-do
69-77
Numer tomu
17
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
angielski
ecological indicators
flora
commumities
housing estate
polski
osiedle
zbiorowiska
flora
wskaźniki ekologiczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Species composition of lawns in the housing estates, planted – among other reasons – in order to diversify the urban landscape, is often modified and enriched with other, spontaneously appearing species. The aim of the present work was to determine the floristic and phytosociological diversity of selected housing estate lawns of three different age groups, in the city of Szczecin, in three neighbouring housing estates (Niebuszewo, Warszewo, and Żelechowa). It was assumed that over the years, lawns are gradually becoming weaker, which may be due to the occurrence of negative anthropogenic factors of increasing intensity. It was found that despite the one designated plant community in all the analysed housing estate lawns (namely, Poa pratensis – Festuca rubra), there are differences between the studied areas, in terms of the number of species occurring therein, and the values of selected ecological (environmental) indicators.
Język
polski
Treść
Skład gatunkowy trawników osiedlowych, zakładanych m.in. w celu urozmaicenia krajobrazu miejskiego, ulega często zmianom poprzez wzbogacanie ich przez gatunki pojawiające się spontanicznie. Celem pracy było określenie zróżnicowania florystyczno-fitosocjologicznego wybranych trawników osiedlowych w trzech różnych grupach wiekowych w mieście Szczecin w trzech sąsiadujących ze sobą osiedlach mieszkaniowych (Niebuszewo, Warszewo, Żelechowa). Założono, że wraz z upływem lat powierzchnie trawnikowe ulegają stopniowemu zubożeniu gatunkowemu, co może być spowodowane występowaniem nasilających się negatywnych czynników antropogenicznych. Stwierdzono, iż pomimo wyznaczonego jednego zbiorowiska na wszystkich analizowanych trawnikach osiedlowych (Poa pratensis – Festuca rubra) występują różnice pomiędzy punktami badawczymi pod względem liczby występujących gatunków oraz wartości wybranych wskaźników ekologicznych.
Inne
System-identifier
PANEL-1015700
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych