Wpływ rodzaju środka sieciującego na szczepione kopolimery akryloamidowe skrobi ziemniaczanej i ich właściwości sorpcyjne względem wody oraz kationów Fe3+ i Cu2+
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Polimery (15pkt w roku publikacji)
ISSN
0032-2725
EISSN
Wydawca
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
5
Strony od-do
347-352
Numer tomu
63
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
angielski
superabsorbents
starch grafted copolymers
acrylamide
acrylic acid
acrylic crosslinking agents
polski
superabsorbenty
kopolimery szczepione skrobi
akryloamid
kwas akrylowy
akrylowe środki sieciujące
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Potato starch grafted acrylamide copolymers with weight ratio of acrylamide (AAm) to acrylicacid (AA) of 2 : 1, crosslinked with three acrylic compounds at various concentrations, were prepared.2,2’-azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride was used as a radical initiator. Starch copolymerswere characterized by infrared spectroscopy, differential scanning calorimetry and rheoviscometry.The Fe3+ and Cu2+ cations sorption properties were analyzed using spectrophotometric method. Also,water absorption and swelling tests were performed.
Język
polski
Treść
Otrzymano akryloamidowe kopolimery szczepione skrobi ziemniaczanej o stosunku masowymakryloamidu do kwasu akrylowego równym 2 : 1, sieciowane trzema akrylowymi związkamistosowanymi w różnym stężeniu. Jako inicjator reakcji wykorzystano dichlorowodorek 2,2’-azobis(2-metylopropionamidyny). Kopolimery skrobi scharakteryzowano za pomocą spektroskopii w podczerwieni, różnicowej kalorymetrii skaningowej oraz reowiskozymetrycznie. Właściwości sorpcyjne w stosunku do kationów Fe3+ i Cu2+ analizowano metodą spektrofotometryczną, a w wypadku wody określano w testach wodochłonności i pęcznienia.
Inne
System-identifier
PANEL-1007520
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych