Characterization of phases in the V2O5–Yb2O3 system obtained by high-energy ball milling and high temperature treatment
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE (30pkt w roku publikacji)
ISSN
0022-2461
EISSN
1573-4803
Wydawca
SPRINGER
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
19
Strony od-do
13491-13500
Numer tomu
53
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
INCOME2017
Nazwa konferencji
9th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying
Początek konferencji
2017-09-03
Koniec konferencji
2017-09-07
Lokalizacja konferencji
Koszyce
Kraj konferencji
sk
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
0
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
It has been demonstrated that apart from the known compounds YbVO4 and Yb8V2O17 also a substitutive solid solution is formed in the binary oxide system V2O5–Yb2O3. This solid solution is characterized by limited solubility of vanadium(V) oxide in the crystal lattice of ytterbium oxide and its general formula is Yb2-5x□2xV3xO3, where 0.00<x<0.1667. The new solid solution was obtained from the mixtures of V2O5 and Yb2O3 oxides, containing vanadium(V) oxide in the amounts not exceeding 30mol %, by high-energy ball milling in a planetary ball mill. The solid solution obtained was characterized using the methods XRD, DTA-TG, SEM, IR and UV-Vis-DR. It was found to crystallize in cubic system and to show a structure of Yb2O3. This solid solution was stable in air atmosphere at least up to ~800C, and the temperature of its decomposition decreased with increasing x, so with increasing degree of Yb3+ replacement with V5+ in the crystal lattice of Yb2O3. The energy gap estimated for this solid solution varied from ~2.5 eV for x = 0.0322 to ~2.6 eV for x = 0.1176, which means that this new solid solution is a semiconductor.
Inne
System-identifier
PANEL-1013740
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych