Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. W poszukiwaniu paradygmatu rozwoju budownictwa
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Architektury (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Materiały Budowlane (8pkt w roku publikacji)
ISSN
0137-2971
EISSN
2449-951X
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych Sigma-NOT Sp. z o.o.
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
7
Strony od-do
28-33
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
building material
cement
concrete
insulation material
smart material
ecological aspect
sustainable development
building construction
innovation
reliability
durability
continuous development
discontinuous development
example
polski
materiał budowlany
cement
beton
materiał izolacyjny
materiał inteligentny
aspekt ekologiczny
rozwój zrównoważony
konstrukcja budowlana
innowacja
niezawodność
trwałość
rozwój ciągły
rozwój nieciągły
przykład
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Innovative challenges for construction technology are the keynote of the 63rd Scientific Conference of the Committee for Civil Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Scientific Committee of the Polish Association of Civil Engineers and Technicians. The selected issues (dwellers, fundamental requirements, environmental, energy effectiveness) conditioning construction innovations are described in the article. Building Material Engineering and Construction Industry Engineering are shown as fields of the greatest innovation potential. Building constructions and particular construction elements industrial building partitions are considered as the basic beneficiaries of future innovations. The attention is drawn on a continual development of construction industry with tendency to occur momentary jumping change. The significance of the integral building works realization for further progress is stressed.
Język
polski
Treść
Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej to myśl przewodnia 63. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W artykule omówiono wybrane zagadnienia wyznaczające uwarunkowania innowacji: użytkownik; środowisko; wymagania podstawowe; efektywność energetyczna. Wskazano inżynierię materiałów budowlanych oraz inżynierię przedsięwzięć budowlanych jako obszary o największym potencjale innowacyjnym w połączeniu z konstrukcjami budowlanymi i przegrodami jako szczególnym elementem budowlanym. Zwrócono uwagę na ciągłość rozwoju budownictwa z tendencją do występowania zmian skokowych. Podkreślono znaczenie zintegrowanego kształtowania obiektu budowlanego w celu zapewnienia dalszego rozwoju.
Inne
System-identifier
PANEL-1009460
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych