Analiza wpływu czynników fizjologicznych, genetycznych i środowiskowych na wyniki rozrodu klaczy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Książka
Tytuł książki
Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania 2018
Data publikacji
2018
ISBN
978-83-945311-9-5
Wydawca
Idea Knowledge Future
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Analiza wpływu czynników fizjologicznych, genetycznych i środowiskowych na wyniki rozrodu klaczy
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
404-415
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
polski
klacz
rozród koni
ciąża
pęcherzyk Graffa
angielski
mare
horse reproduction
pregnancy
Graffian follicle
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
III Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania"
Początek konferencji
2018-03-20
Koniec konferencji
2018-03-21
Lokalizacja konferencji
Krzyżowa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
W pracy badano wpływ wybranych czynników fizjologicznych, genetycznych i środowiskowych na parametry rozrodu klaczy utrzymywanych w jednej z wielkopolskich stadnin. Dane do badań uzyskano z dokumentacji hodowlanej obejmującej karty klaczy, zeszyty stanowień oraz rodowody badanych zwierząt. Przeanalizowano dane o 236 sezonach reprodukcyjnych 96 klaczy (43 klacze rasy sp. i 53 klacze rasy wlkp.) w latach 2009-2012. Klacze na podstawie rodowodów zaklasyfikowano do 6 rodzin. Stwierdzono istotne różnice (p≤0.05) między rodzinami w długości okresu międzyciążowego (OMC), długości ciąży i okresu usługi oraz wielkości pęcherzyka Graffa. Zanotowano wpływ rasy na miesiąc rozpoczęcia stanówki, długość ciąży, sposób unasieniania oraz wielkość pęcherzyka Graffa. Pomiędzy grupami rocznikowymi występowały istotne statystycznie różnice (p≤0,05) w długości trwania okresu międzyciążowego, wielkości pęcherzyka Graffa oraz wskaźnikach źrebności i jałowości.
Język
angielski
Treść
The aim of the present study was to determine the influence of selected physiological, genetic and environmental factors on the breeding parameters of mares maintained at one of the stud in Wielkopolskie voivodeship. Data for the study were obtained from breeding documentation. Data on 236 reproductive seasons of 96 mares (43 mares of the sp. breed and 53 mares of the wlkp. breed) were analyzed in the years 2009-2012. Mares based on pedigree were classified into 6 families. There were significant differences (p≤0.05) between families in the length of the inter-pregnancy period, length of gestation, period of service and the size of Graff's follicle. The influence of the breed on the month of mating beginning, length of pregnancy, insemination type and size of the Graff's follicle was observed. Between the groups of mares born in different years statistically significant differences (p≤0.05) in the length of the inter-pregnancy period, the size of the Graffian follicle as well as the indicators of foaliness and sterility was observed.
Inne
System-identifier
PX-5b8543b2d5de77493b94f54c