Aktywność wybranych herbicydów z dodatkiem adiuwantów doglebowych w pszenicy ozimej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Progress in Plant Protection (12pkt w roku publikacji)
ISSN
1427-4337
EISSN
2084-4883
Wydawca
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4
Strony od-do
312-318
Numer tomu
57
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
en
winter wheat
weeds
herbicides
adjuvant
pl
pszenica ozima
chwasty
herbicydy
adiuwant
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The aim of this study was to evaluate activity of herbicides Komplet 560 SC (flufenacet and diflufenican) and Expert Met 56 WG (flufenacet and metribuzin) with addition of soil adjuvants in winter wheat. The herbicides were used in a tank-mixture with the adjuvants Grounded (0.4 l/ha) and OSOL (0.25 l/ha). The herbicides were applied at the recommended doses: Komplet 560 SC – 0.5 l/ha, Expert Met 56 WG – 0.35 kg/ha. The experiments were conducted over two growing seasons (2015/2016 and 2016/2017) at the Experimental Station of the Institute of Plant Protection in Winna Góra in a randomized block design with four replications. The tested herbicides were applied at a growth stage of first leaf unfolded to two leaves unfolded (BBCH 11–12). The most common species of weeds were: Viola arvensis, Matricaria inodora, Polygonum convolvulus, Consolida regalis, Papaver rhoeas and Apera spica-venti. The use of tested adjuvants with soil herbicides at the full recommended doses had insignificant effect on weed control efficacy in winter wheat in autumn. The yield of winter wheat depended on weather condition, weed infestation and weed control efficacy. No phytotoxic effects of applied herbicides (separately and jointly with adjuvants) on winter wheat were observed.
Język
polski
Treść
Celem badań była ocena aktywności herbicydów Komplet 560 SC (flufenacet i diflufenikan) i Expert Met 56 WG (flufenacet i metrybuzyna) z dodatkiem adiuwantów doglebowych aplikowanych w pszenicy ozimej. Herbicydy stosowano wraz z adiuwantami Grounded (0,4 l/ha) i OSOL (0,25 l/ha). Herbicydy zastosowano w pełnych, zalecanych dawkach: Komplet 560 SC – 0,5 l/ha, Expert Met 56 WG – 0,35 kg/ha. Doświadczenia prowadzono przez dwa sezony wegetacyjne (2015/2016 i 2016/2017) na terenie Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Winnej Górze w układzie bloków losowanych, w czterech powtórzeniach. Badane herbicydy aplikowano w fazie od pierwszego do drugiego liścia pszenicy ozimej (BBCH 11–12). Najczęściej występującymi gatunkami chwastów były: Viola arvensis, Matricaria inodora, Polygonum convolvulus, Consolida regalis, Papaver rhoeas oraz Apera spica-venti. Dodatek testowanych adiuwantów do herbicydów o działaniu głównie doglebowym stosowanych w pełnych dawkach w okresie jesiennym w pszenicy ozimej miał nieznaczny wpływ na skuteczność chwastobójczą. Plonowanie pszenicy ozimej było uzależnione od przebiegu warunków pogodowych, zachwaszczenia i skuteczności działania herbicydów. Badane herbicydy oraz ich mieszaniny z adiuwantami były selektywne dla roślin pszenicy ozimej.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000022089
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych