The content of Cd, Pb, Cu, Zn and Mo in thespleen of moose(Alces Alces L.) from northeastern POLAND
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zwierzętach (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS AGRICULTURA ALIMENTARIA PISCARIA ET ZOO (10pkt w roku publikacji)
ISSN
2081-1284
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
340 (45) 1
Strony od-do
113-122
Numer tomu
45
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Inne
System-identifier
81532
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych