Analysis by the residual method for estimate market value of land on the areas with mining exploitation in subsoil under future new building
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
IOP Conference Series:Earth and Environmental Science
ISSN
1755-1307
EISSN
Wydawca
IOP PUBLISHING LTD
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
4 ; Article number 042064
Strony od-do
1-9
Numer tomu
95
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.60
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
mining engineering
numerical methods
mineral resources
pl
inżynieria górnicza
metody numeryczne
źródła mineralne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
WMESS 2017
Nazwa konferencji
3rd World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium
Początek konferencji
2017-09-11
Koniec konferencji
2017-09-15
Lokalizacja konferencji
Prague
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000018980
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych