Modeling of the dynamic loads of the human stomatognathic system during biting off
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Engineering Mechanics 2018 : 24th international conference : extended abstracts, May 14-17, 2018, Svratka, Czech Republic
Data publikacji
2018
ISBN
9788086246888
Wydawca
Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Modeling of the dynamic loads of the human stomatognathic system during biting off
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
825-828
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
układ stomatognatyczny
siły w mięśniach
siły w stawie skroniowo-żuchwowym
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
24th International Conference Engineering Mechanics 2018
Początek konferencji
2018-05-14
Koniec konferencji
2018-05-17
Lokalizacja konferencji
Svratka
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000215391
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych