Distributed leadership in uncertain world? : the necessity of developing the employees tolerance for uncertainty
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki i Zarządzania (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts, SGEM 2017 : conference proceedings, 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria. Book 1, Modern Science. Vol. 5, Business and Management
Data publikacji
2017
ISBN
9786197408171
Wydawca
STEF92 Technology
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Distributed leadership in uncertain world? : the necessity of developing the employees tolerance for uncertainty
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
329-340
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,9
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pol
przywództwo
przywództwo rozproszone
niepewność
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SGEM 2017
Nazwa konferencji
4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts
Początek konferencji
2017-08-24
Koniec konferencji
2017-08-30
Lokalizacja konferencji
Albena
Kraj konferencji
BG
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000213653