Autocorrelation analysis of Cu content in ore streams in one of KGHM Polska Miedź S.A. mines
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance - ISPEM 2017 : proceedings of the First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017
Data publikacji
2018
ISBN
9783319644646
Wydawca
Springer :
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Autocorrelation analysis of Cu content in ore streams in one of KGHM Polska Miedź S.A. mines
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
189-198
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
SPIRE
DISIRE
granulacja rudy
transport przenośnikowy
autokorelacja
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ISPEM 2017
Nazwa konferencji
First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance
Początek konferencji
2017-09-28
Koniec konferencji
2017-09-29
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000211447
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych