A new technique for local damage detection based on statistical properties of vibration signal
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Advances in technical diagnostics : proceedings of the 6th International Congress on Technical Diagnostic, ICDT2016, 12-16 September 2016, Gliwice, Poland
Data publikacji
2018
ISBN
9783319620411
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
A new technique for local damage detection based on statistical properties of vibration signal
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
117-128
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,9
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
pol
łożyska
wykrywanie uszkodzeń
analiza statystyczna
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ICDT2016
Nazwa konferencji
6th International Congress on Technical Diagnostic
Początek konferencji
2016-09-12
Koniec konferencji
2016-09-16
Lokalizacja konferencji
Gliwice
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000211492
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych