Electrical load analysis in public utility building
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektryczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
2018 Innovative Materials and Technologies in Electrical Engineering (i-MITEL)
Data publikacji
2018
ISBN
9781538646694
Wydawca
IEEE
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Electrical load analysis in public utility building
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
1-6
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pol
jakość energii elektrycznej
budynek użyteczności publicznej
moc czynna
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
i-MITEL
Nazwa konferencji
2018 Innovative Materials and Technologies in Electrical Engineering
Początek konferencji
2018-04-18
Koniec konferencji
2018-04-20
Lokalizacja konferencji
Sulęcin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000214879
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych