Analysis of the thermo-acoustic oscillation effect occurrence possibility and mitigation for the valve boxes of cryogenic distribution dystem for the ESS linac elliptical section
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
14th Cryogenics 2017 Conference : Dresden, Germany, May 15-19, 2017
Data publikacji
2017
ISBN
9782362150227
Wydawca
International Institute of Refrigeration
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Analysis of the thermo-acoustic oscillation effect occurrence possibility and mitigation for the valve boxes of cryogenic distribution dystem for the ESS linac elliptical section
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1-6
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pol
kriogenika
oscylacje termo-akustyczne
europejskie żródło spalacyjne
skroplony hel
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
14th CRYOGENICS 2017
Początek konferencji
2017-05-15
Koniec konferencji
2017-05-19
Lokalizacja konferencji
Dresden
Kraj konferencji
DE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000214932
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych