The staged thermal conversion of sweage sludge in presence of oxygen
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczno-Energetyczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
The Clearwater Clean Coal Conference : the Proceedings of the 43nd International Technical Conference On Clean Energy, June 3 to 8, 2018, Clearwater, Florida, USA
Data publikacji
2018
ISBN
9780932066437
Wydawca
Coal Technologies Associates
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
The staged thermal conversion of sweage sludge in presence of oxygen
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
1-12
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,9
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
osad ściekowy
suszenie
toryfikacja
warunki utleniające
toryfikacja wapotermalna
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
43nd International Technical Conference on Clean Energy
Początek konferencji
2018-06-03
Koniec konferencji
2018-06-08
Lokalizacja konferencji
Clearwater
Kraj konferencji
US
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
000215543