Determination of elements in fruit juices
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemiczny (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Fruit juices : extraction, composition, quality and analysis
Data publikacji
2018
ISBN
9780128022306
Wydawca
Academic Press
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Determination of elements in fruit juices
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
739-761
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,4
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pol
analiza pierwiastkowa
przygotowanie próbek
metody spektrometryczne
Inne
System-identifier
000213020