BEM analysis of rc cracked bridge slabs
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego (Politechnika Wrocławska)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 7th International Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering - ACSM : 23-24 September, 2017, Bangkok, Thailand
Data publikacji
2017
ISBN
9781632481351
Wydawca
CPS
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
BEM analysis of rc cracked bridge slabs
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
11-18
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pol
ocena numeryczna
żelbetowe belki mostowe
modele numeryczne
zarysowanie betonu
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ACSM
Nazwa konferencji
7th International Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering
Początek konferencji
2017-09-23
Koniec konferencji
2017-09-24
Lokalizacja konferencji
Bangkok
Kraj konferencji
TH
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
000214163
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych