Adaptive Fuzzy Clustering of Multivariate Short Time Series with Unevenly Distributed Observations Based on Matrix Neuro-Fuzzy Self-organizing Network
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Książka
Tytuł książki
Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017. Proceedings of: EUSFLAT-2017 – The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, September 11–15, 2017, Warsaw, Poland IWIFSGN’2017 –The Sixteenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, September 13–15, 2017, Warsaw, Poland, Volume 3
Data publikacji
2018
ISBN
978-3-319-66827-7
Wydawca
SPRINGER
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Adaptive Fuzzy Clustering of Multivariate Short Time Series with Unevenly Distributed Observations Based on Matrix Neuro-Fuzzy Self-organizing Network
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
308-315
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Pozostali autorzy
+ 5
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
EUSFLAT
Nazwa konferencji
The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology EUSFLAT 2017
Początek konferencji
2017-09-11
Koniec konferencji
2017-09-15
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
rozdział w książce
publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
42684