A Method of Increasing the Depth of the Plastically Deformed Layer in the Roller Burnishing Process
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Książka
Tytuł książki
Volume 1960: Proceedings of the 21st International ESAFORM Conference on Material Forming
Data publikacji
2018
ISBN
978-0-7354-1663-5
Wydawca
AIP PUBLISHING
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
A Method of Increasing the Depth of the Plastically Deformed Layer in the Roller Burnishing Process
Rok publikacji
2018
Strony (od-do)
1-6
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,57
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
21st International ESAFORM Conference on Material Forming
Początek konferencji
2018-04-23
Koniec konferencji
2018-04-25
Lokalizacja konferencji
Palermo
Kraj konferencji
IT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Scopus
Cechy publikacji
rozdział w książce
Inne
System-identifier
43328
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych